Cloud ERP fortsätter att växa.

Traditionell ERP har visat en nedgång i nya licenser medan cloudbaserade eller hybrid-cloud ERP fortsätter växa. Anledningarna kan vara många till denna utveckling. Men vad Gartner och PWC ser som en stor anledningen till detta är skalbarheten över olika affärsområden som cloudbaserade ERPs kan erbjuda.

Cloudbaserade ERP visar dock en löpande högre kostnad jämfört med traditionella ERPs över 5 års period. I mitt öga går detta emot vad som kan vara uppfattning av cloud-system som skall reducera pris. Men även om den löpande kostnaden är högre visar den totala kostnaden för cloud-baserade ERPs vara lägre. Förklaringen ligger dels i systemens flexibilitet, vilket förminskar kostnaderna i förändringsprojekt, t.ex. som katalysator för strategisk förändring.

Men en av de största fördelarna kring cloud-erp är mobiliteten. I mobilitet ligger mycket av potentialen. Vilket även visas i KPMGs cloudundersökning från 2014.

ERP

Comments are closed.