Fem anledningar för att flytta affärssystemet till molnet

Så väntan är över. Cloud och cloudcomputing har övergett sin status som ”buzzwords” och molntjänster existerar nu på marknaden. Dock kommer det att ta tid att få ordentligt med fotfäste inom marknaden för affärssystem. Enligt Gartner planerar 47% av marknaden förflytta sitt kärn ERP till molnet inom de kommande fem åren. Med det sagt, tänkte jag ta upp fem anledningar för att flytta till molnet.

 

”Up and running”

Till skillnad mot stora ERP med komplexa lösningar är affärssystem placerade i molnet ofta paketerade. Därav blir en installation som vanligtvis tar månader, en diskussion om timmar.

 

Lägre kostnader

Eftersom lösningen är hostad finns inget behov av att investera i nya och dyra serverar. Detta får givetvis ”spillover effects” som kostnader för uppgraderingar, installationer och support. Många av lösningarna är baserade på månadskostnader vilket ger fördelar gentemot ett företags cashflow.

 

Jobba från vart du vill

Mobility är synonymt med molntjänster. Eftersom affärssystemet är hostat erbjuds möjligheten att jobba från vart du vill. Det har gett språng till olika initiativ t.ex. Microsofts egna ”jobba hemma dagen”. Detta kan givetvis ge många fördelar förutom komfort. Personal ute i ”fält” t.ex. säljare kan enkelt få tag på nödvändig data.

 

Skalbarhet

Molnbaserade affärssystem är som generell regel väldigt skalbara. Dels kan leverantören lägga till de moduler som är av intresse och kan administrera användare. Därav kan omfattningen av affärssystem anpassa sig allteftersom organisationen förändras, vilket är goda nyheters för SME. I detta förändras barriärerna för affärssystem, det är inte bara stora

företag som har råd med affärssystem.

 

Säkerhet

När affärssystemet är hostat av en säker leverantör brukar det rendera I ett mer pålitligt system. Där leverantören har modern teknik som erbjuder en effektiv lösning. Detta med utgångspunkt att leverantören ser denna lösning som en del av dess kärnverksamhet. Därför skall ni inte behöva oroa er över ert ERP och istället fokusera på er kärnverksamhet.

Comments are closed.