Varför skall man köpa ett affärssystem?

En fråga som man kanske inte stöter på för ofta, men som ändå är intressant. Har samlat lite resonemang och argument för att försöka besvara i största allmänhet varför man skall köpa ett affärssystem.

 

Ett affärssystem i sin helhet är en robust plattform att stödja sina kärnprocesser emot. Vanliga moduler som finans, HR, tillverkning, SCM (Supply chain management), CRM (Customer relationship management) och rapporter för att skapa en överblick över organisationen. Dessa moduler kan oftast ”krokas på”, då det inte alltid är relevant för alla företag att utnyttja alla moduler. Men det skapar en plattform att växa i.

 

Förbättra företagets processer genom affärssystemet.

Ofta upplevs en implementation av ett affärssystem som ett utmärkt tillfälle för att kartlägga och utveckla företagets processer, en ”lika bra att ta tag i det” mentalitet återfinns ofta i detta sammanhang. Workshops och liknande övningar som syftar till se till att anpassa företagets processer till affärssystem, eller tvärtom, gynnar inte bara affärssystemet. Dessa tillfällen försäkrar att företaget inte faller tillbaka i samma gamla spår utan utvecklar en effektiv process. När affärssystemet är process har nu företaget en möjlighet att övervaka denna process och generera data och rapporter med värdefulla utvärderingar. Därmed kan företaget periodvis utvärdera processerna och upptäcka förbättringsmöjligheter som kan öka produktivitet.

 

Få insikt i företagets prestationer.

Istället för att data är decentraliserad så skapar ett affärssystem synlighet på företagets nyckeltal, vilket möjliggör en helhetsöverblick för företagets ledning. Vilket förbättrar ledningens möjlighet till effektivt beslutastagande och en sund användning av företagets resurser.

 

Förbättra säkerheten med ett affärssystem

En av de mest ignorerade och underskattade fördelarna med ett affärssystem är den kontroll företaget får över datan, även ur ett säkerhetsperspektiv. Dessutom får företaget en större inblick i den finansiella situationen och kan därför hantera risk på ett effektivare sätt.

Comments are closed.